CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJA

Regulamin

Rozdział I -

1. Jako Portal www.maledzieci.pl rozumiemy stronę internetową www.maledzieci.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami.
Rozdział II - Zasady korzystania z Portalu www.maledzieci.pl

3. Korzystanie z Portalu www.maledzieci.pl jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich bez względu na zdolność do czynności prawnych.

4. Wszystkich Użytkowników ww. Portalu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania i tolerancji.

5. Użytkownik powinien podczas dodawania Informacji o charakterze tekstowym pilnować czystości języka, jakiego używa.

6. Użytkownik dodając Informacje wyraża zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal www.maledzieci.pl w celach promocyjnych.

7. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

    a. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),

    b. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),

    c. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),

    d. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),

    e. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),

    f. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), J

    g. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),

    h. zawierają treści pornograficzne.

8. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody administratora są natychmiastowo usuwane.

9. Publikowane na stronach Portalu www.maledzieci.pl Informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal www.maledzieci.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

10. Dodawane przez Użytkowników Informacje mogą być moderowane przez Administratorów.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2009,03,31.

13. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

14. Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.


15. Wykorzystywanie treści Portalu w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może tylko i wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu jakim jest Michał Kaszowski.

Rozdział III

Zasady korzystania z Galerii
 

Aby zamieścić zdjęcie w Galerii należy wysłać zdjęcie na kontakt@maledzieci.pl

W wiadomości powinny być zawarte następujące informacje:

  • Tytuł zdjęcia
  • Autor
  • Data wykonania
  • Może być również krótki opis np. okoliczności w jakich było wykonane itp.
 • Przyjmowane są jedynie zdjęcia, które odpowiadają tematyce i kategorii
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do nie zamieszczania tych zdjęć, które w jej ocenie, z jakiegokolwiek powodu, nie nadają się do publikacji.
Ogólne zasady
 • Opublikowane na portalu zdjęcia podlegają ocenie innych Użytkowników portalu
 • Jeżeli redakcja zauważy naruszenie zasad fair-play w postaci "sztucznego nabijania głosów" ma prawo wycofać zdjęcie z konkursu, bez wcześniejszego poinformowania o tym jego Autora
 • Wysyłając fotografię do serwisu maledzieci.pl Autor oświadcza, że jest jej właścicielem i wyraża jednocześnie zgodę na jej publikacje w tym serwisie.
Wysyłając fotografię do serwisu maledzieci.pl Autor oświadcza, ze jest jej właścicielem.Nie przeocz żadnej
ważnej wiadomości!
Zapisz się już dziś!

Partner