CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJA

Czy istnieją bezpieczne imprezy dla dzieci?

Czy istnieją bezpieczne imprezy dla dzieci?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzinowe przyjęcie dla dzieci wywołuje różne emocje – u dzieci entuzjazm i radość, u rodziców zaś często stres i obawę. Opiekunowie zapewnić muszą małym gościom nie tylko dobrą zabawę i rozrywkę, ale przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, kto w takich przypadkach ponosi odpowiedzialność za dziecięce urazy czy spowodowane przez maluchy szkody. 

Pomysłów na dziecięce imprezy jest coraz więcej – od małych spotkań w domu, po duże wydarzenia na świeżym powietrzu lub w wynajętym lokalu. Często na dzieci czekają atrakcje i gry związane z ruchem oraz współzawodnictwem. Nie wszyscy opiekunowie mają świadomość, że organizując takie zabawy ponoszą odpowiedzialność nie tylko za zdrowie podopiecznych, ale także za powstałe w wyniku ich działań szkody. „Organizując przyjęcie dla dzieci lub powierzając to komuś innemu musimy pamiętać o zasadach odpowiedzialności” – mówią eksperci D.A.S. 

Kto płaci za szkody?

Jeśli podczas zabawy dziecko wybije szybę lub przez nieuwagę przewróci inne dziecko i tym samym je zrani to, nie ponosi za to odpowiedzialności – osobą odpowiedzialną jest osoba sprawująca nadzór nad dziećmi. Opieka i obowiązek nadzoru może zostać powierzona innym osobom, np. dziadkom lub specjalistom organizującym imprezy, którzy w takich przypadkach mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Jeżeli dziecko będzie miało wypadek w wesołym miasteczku lub na placu zabaw na nieodpowiednio zabezpieczonym sprzęcie, wówczas odpowiedzialność ponosi osoba zarządzająca danym miejscem.

Zasada winy w nadzorze

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dzieci do 13 roku życia nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną przez siebie szkodę (art. 426 Kodeksu Cywilnego). Odpowiedzialność za ich czyny, a więc także wyrządzone przez nie zniszczenia, ponoszą osoby zobowiązane do opieki nad nimi poprzez zasadę tzw. winy w nadzorze. Zgodnie z tą zasadą opiekun ponosi odpowiedzialność za działania pozostającego pod jego nadzorem. Może on zostać zwolniony z odpowiedzialności jedynie wtedy, jeżeli wykaże że wypełnił swe obowiązki należycie i w żaden sposób im nie uchybił.
Należy pamiętać, iż zachowanie dziecka może wpłynąć na zmniejszenie odpowiedzialności opiekuna, a w uzasadnionych wypadkach – na wysokość ewentualnego odszkodowania (np. gdy dziecko wykorzystując chwilową nieobecność opiekuna wyjmie z szafki niebezpieczny przedmiot, którym następnie wyrządzi szkodę) – przypominają eksperci D.A.S.
Dzieci, które ukończyły 13 lat, same odpowiadają za własne czyny. Oznacza to, że im bardziej jest ono świadome i samodzielne, tym bardziej ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Osoba poszkodowana ma jednak obowiązek udowodnienia, że w danej chwili dziecko było dojrzałe w stopniu pozwalającym na świadome działanie. W takiej sytuacji opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności razem z podopiecznym, lecz mogą być pociągnięci do odpowiedzialności, jeśli przyczyną szkody było nieprawidłowe wykonywanie nadzoru. Jeśli natomiast nie uda się przypisać winy małoletniemu sprawcy, wtedy odpowiedzialność spada na opiekuna, podobnie jak w przypadku dzieci młodszych.

Opiekunowie odpowiadają za zdrowie dzieci

Organizatorzy przyjęcia dla dzieci przyjmują odpowiedzialność nie tylko za szkody wyrządzone przez dzieci, ale także za ewentualne szkody powstałe u samych podopiecznych (uszkodzenia ciała i mienia). Opiekun ponosi odpowiedzialność względem osób, które powierzyły mu dziecko do opieki (rodziców lub prawnych opiekunów) za cały okres, podczas którego dziecko było pod jego opieką.
„Jeśli zarówno sprawca, jak i poszkodowany znajdują się pod opieką tej samej osoby, to odpowiada ona za, np. uszkodzenia ciała dziecka spowodowane działaniami innego dziecka. Jeśli natomiast jedno z dzieci wyrządzi sobie samo krzywdę (np. wywróci się i złamie rękę) odpowiedzialność opiekuna zależeć będzie od okoliczności, w których doszło do wypadku” – wyjaśniają prawnicy D.A.S.

Współodpowiedzialność opiekunów

W przypadku organizacji imprezy generalną zasadą jest odpowiedzialność opiekunów (rodziców) za szkody wyrządzone przez dzieci. W stosunku do siebie odpowiadają oni solidarnie, tzn. iż każdy z nich odpowiada w całości za szkodę i to od poszkodowanego zależy, czy będzie dochodził odszkodowania od jednego czy od wszystkich opiekunów. Ponadto opiekun, który zapłaci odszkodowanie, będzie mógł potem żądać zwrotu przypadających części odszkodowania od pozostałych opiekunów.Ubezpieczenie odpowiedzialności

Aby osobiście nie ponosić odpowiedzialności finansowej za wypadki, jakie mogą mieć miejsce podczas imprez dla dzieci, zalecane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Na rynku dostępny jest szeroki wybór ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, które pozwolą ograniczyć odpowiedzialność za finansowe skutki przyjęcia dla najmłodszych. "Często zapomina sie o tym, że ubezpieczenie to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dziecko lub osoba nadzorująca ponosi odpowiedzialność za popełnione wykroczenie” - ostrzegają eksperci D.A.S. Rozważając zakup ubezpieczenia warto pamiętać o tym, iż jest to ubezpieczenie dobrowolne, tzn. iż prawa i obowiązki strony reguluje umowa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Zawsze powinniśmy sprawdzić takie elementy jak zakres ubezpieczenia, sumę ubezpieczenia oraz zakres ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności.

***
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to pierwszy w Polsce wyspecjalizowany ubezpieczyciel ochrony prawnej. Działa w naszym kraju od 2000 roku, a w Europie od ponad 80 lat. Jest obecny niemal na całym naszym kontynencie. Zapewnia ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa prawnego w wielu aspektach życia prywatnego i zawodowego.

 

 

źródło: otopr.pl
 

CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJANie przeocz żadnej
ważnej wiadomości!
Zapisz się już dziś!

Partner