CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJA

Jak spędzić więcej czasu z dzieckiem?

Jak spędzić więcej czasu z dzieckiem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do pracy po narodzinach dziecka często nie jest łatwy. Rodzice najczęściej chcą dłużej sami zajmować się niemowlakiem. Od początku tego roku mają taką możliwość – w życie weszły przepisy, które zwiększają możliwości dłuższej opieki nad nowym członkiem rodziny zarówno matkom, jak i ojcom. 


W styczniu 2010 roku zaczęły obowiązywać uchwalone w zeszłym roku zmiany Kodeksu Pracy, które rozszerzają zakres możliwości dostępnych dla pracujących rodziców. Nowe rozwiązania polegają na wprowadzeniu dodatkowego wymiaru urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego (popularnego „tacierzyńskiego”). Ważny jest fakt, iż nowe rozwiązania wchodzić będą w życie etapami. Eksperci D.A.S. radzą, o czym warto pamiętać. 

Dodatkowy urlop macierzyński

Wprowadzenie do Kodeksu Pracy art. 182 przyznało pracującej matce prawo do skorzystania z dodatkowej części urlopu macierzyńskiego. Dzięki temu zapisowi kobiety mogą skorzystać z dodatkowych 6 tygodni urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka i 8 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego niemowlęcia. Takie rozwiązanie obowiązywać będzie jednak dopiero od 2014 roku, a do tego czasu urlop ma rosnąć etapami. W 2010 i 2011 roku kobiecie przysługiwać będzie dodatkowe 2 tygodnie wolnego w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 3 tygodnie, jeśli urodzi więcej dzieci. W latach 2012 – 2013 fakultatywnie będzie można skorzystać z 4 tygodni urlopu macierzyńskiego (6 w przypadku, gdy kobieta urodzi więcej niż jedno dziecko).
Jak podkreślają eksperci D.A.S. wykorzystanie dodatkowej części urlopu macierzyńskiego leży w gestii samej pracownicy, gdyż ma on charakter nieobowiązkowy. Kobieta może podjąć decyzję o ubieganie się o niego jedynie częściowo. Ważne, aby podejmując decyzję o dodatkowym okresie urlopu macierzyńskiego pamiętać, iż udziela się go jednorazowo - nie ma możliwości złożenia kolejnego wniosku o jego niewykorzystaną część. Udzielany jest on bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego na pisemny wniosek matki, który należy złożyć nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wnioskowanego wolnego.
Nowe przepisy przewidują również, iż dodatkowy urlop macierzyński można łączyć z wykonywaniem pracy – młode matki mogą pracować nawet na pół etatu, dzięki czemu mogą stopniowo przyzwyczajać się do opuszczania dziecka. „Korzystając z takiego rozwiązania należy pamiętać, że dodatkowego wolnego udziela się na pozostałą część dobowego wymiaru czasu pracy” – wyjaśniają eksperci D.A.S.
Dodatkowy urlop może również wykorzystać ojciec dziecka. Możliwość taka istnieje zarówno, gdy skorzysta on z części obligatoryjnego urlopu niewykorzystanego przez matkę (po wykorzystaniu przez nią co najmniej 14 tygodni urlopu obowiązkowego), jak również wtedy, gdy wykorzystała ona całą obowiązkową część urlopu.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Obowiązujące do końca 2009 roku przepisy przewidywały możliwość skorzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przez osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie (jeśli wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęli je na wychowanie jako rodzina zastępcza). „Osoby takie mogły korzystać z urlopu w zakresie od 20 do 37 tygodni – w zależności od liczby dzieci przyjętych na wychowanie” - przypominają prawnicy D.A.S.
Zmiany w przepisach obowiązujące od stycznia 2010 roku pozwalają również tym pracownikom na skorzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Również tutaj ustawodawca zdecydował o stopniowym zwiększaniu wysokości urlopu aż do 2014 roku. W latach 2010 – 2011 dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przy przyjęciu jednego dziecka wynosi 2 tygodnie, a przy przyjęciu dwojga i więcej dzieci – 3 tygodnie. W 2012 oraz 2013 roku fakultatywnie można wykorzystać 4 tygodnie urlopu przy przyjęciu 1 dziecka, a przy przyjęciu dwojga i więcej - 6 tygodni. Od 2014 przyjmując dziecko dodatkowo skorzystać będzie można z 6 tygodni wolnego, zaś przy przyjęciu dwojga i więcej dzieci z 8 tygodni. Należy podkreślić, iż również w takiej sytuacji można skorzystać z możliwości łączenia urlopu dodatkowego z pracą zarobkową.

Urlop ojcowski zwany również „tacierzyńskim”

Od strony 2010 roku w życie wszedł przepis wprowadzający urlop dla ojca dziecka. W latach 2010 - 2011 wymiar urlopu wynosi 1 tydzień, natomiast od roku 2012 będą to 2 tygodnie.
Urlop ten udzielany jest pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko - w dowolnym momencie, aż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy, nie ma więc obowiązku wykorzystania go po urlopie macierzyńskim. Udziela się go na pisemny wniosek składany nie później niż 7 dni przed początkiem wolnego. Podczas korzystania z tego urlopu ojcu przysługuje zasiłek podobny jak przy urlopie macierzyńskim - 100% wynagrodzenia. „Co ważne dla rodziców przepisy nie zawierają żadnych zakazów jednoczesnego korzystania z urlopu przez oboje z nich” podkreślają eksperci D.A.S.
***
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to pierwszy w Polsce wyspecjalizowany ubezpieczyciel ochrony prawnej. Działa w naszym kraju od 2000 roku, a w Europie od ponad 80 lat. Jest obecny niemal na całym naszym kontynencie. Zapewnia ubezpieczonym poczucie bezpieczeństwa prawnego w wielu aspektach życia prywatnego i zawodowego.

 

 

źródło: otopr.pl
 

CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJANie przeocz żadnej
ważnej wiadomości!
Zapisz się już dziś!

Partner