CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJA

Szkoła na jedno kliknięcie

Szkoła na jedno kliknięcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko dyrektor szkoły wie, że zarządzanie nią wcale nie jest łatwiejsze od prowadzenia dużej firmy. Dlatego zawsze warto szukać nowych rozwiązań, które mogą usprawnić jego pracę 


Nowoczesna szkoła, podobnie jak przedsiębiorstwo, codziennie przetwarza ogromne ilości informacji - sprawozdań, projektów i innych dokumentów. Do tego ciągle reformowana edukacja stale zmienia wymagania wobec jednostek oświatowych. Wszystko to sprawia, że dyrektor szkoły często musi podejmować decyzje na podstawie danych, których wyszukanie i przeanalizowanie zabiera dużo czasu. Jednak w przeciwieństwie do szefa firmy rzadko jest wspomagany nowoczesnymi narzędziami informatycznymi Przeszkadzają również papierowe dzienniki lekcyjne. Co prawda zbierają dane o postępach uczniów, ale nie dają odpowiednich możliwości ich analizy. 

Informacje w zasięgu myszki
Na szczęście wiele szkolnych zadań można znacznie ułatwić dzięki dobrym programom komputerowym. Przede wszystkim umożliwiają skuteczne wykorzystywanie informacji, z którymi styka się dyrektor.
Poza programami, służącymi do planowania budżetu szkoły, ewidencji jej zasobów czy też systemu kadrowo-płacowego, w ostatnich latach prawdziwą rewolucją stał się dziennik elektroniczny. Ułatwienie komunikacji, wielodostępność, bezpieczeństwo i łatwość obsługi to jego główne zalety. Niezwykle ważne jest też to, że od tego roku szkolnego, na podstawie rozporządzenia z lipca 2009, może być on jedyną formą prowadzenia tego typu dokumentacji.
- Jest to narzędzie, które nie tylko znacznie poprawia kontakt między szkołą a rodzicami, ale także daje dużo większe możliwości administracyjne - mówi Bartosz Mnich, prezes Synthelix Sp. z o.o., firmy wdrażającej multiDziennik do szkół. - Szczególnie istotna jest łatwość zbierania danych dotyczących funkcjonowania szkoły, a także szybkie wprowadzanie i poprawianie planów lekcji. Właściwie wystarczy jedno kliknięcie, aby zobaczyć aktualne życie szkoły.

Nie tylko dla informatyków
Bardzo ważną zaletą multDziennika jest prostota jego użytkowania. Aby z niego korzystać wystarczy dostęp do Internetu. Trzeba się tylko zalogować. Bez większego wysiłku można przygotować np. wyczerpujące informacje dla rodziców, dotyczące postępów, osiągnięć i ewentualnych trudności ich dzieci.
Nauczyciel po wejściu do dziennika elektronicznego informowany jest o obecnościach, ocenach i zachowaniu na konkretnej lekcji. Natomiast wystawienie oceny sprowadza się do kilku ruchów myszką. Ułatwieniem w jego pracy jest też to, że temat lekcji może wybrać z utworzonej wcześniej listy. Z kolei wyznaczenie zastępstwa przez dyrektora skutkuje natychmiastowym powiadomieniem zainteresowanych stron. Dzięki temu osoba zastępowana może przesłać do zastępcy materiały i uwagi do lekcji.
MultiDziennik jest całkowicie bezpieczny. Użytkownicy mogą oglądać i poprawiać tylko te informacje, do których wglądu i modyfikowania są uprawnieni. Każda zmiana opatrzona jest swoistym elektronicznym podpisem osoby, która ją wprowadza.

Potrzebne analizy
Dziennik elektroniczny jest niezwykle przydatnym narzędziem do rejestracji i analizy zarówno tradycyjnych stopni, jak i ocen opisowych określających szczegółowo osiągnięcia i zdolności ucznia oraz jego braki. Pozwala również na skrupulatne rejestrowanie frekwencji i uwag o zachowaniu uczniów. Jest więc narzędziem bezpośrednio związanym z dydaktyką i wychowaniem.
- Dla dyrekcji szkoły z pewnością ważne jest to, że gromadzenie danych w dzienniku elektronicznym pozwala na uzyskiwanie najróżniejszych, przekrojowych zestawień i statystyk - mów Bartosz Mnich. - Wiele z nich do tej pory nie było sporządzanych właśnie ze względu na niedokładność i czasochłonność przygotowania ich tradycyjnymi metodami.
Oprócz wyszukiwania uczniów zagrożonych nieotrzymaniem promocji do następnej klasy lub tych z dużą liczbą nieobecności, możliwe są porównania średnich rozkładów ocen stawianych w różnych klasach. Łatwiej też nadzorować pracę nauczycieli, zatwierdzać konspekty i program nauczania. Jest to niezwykle interesujący materiał dla dyrektora zainteresowanego szybkim wychwytywaniem nieprawidłowości.

Informacje na każde żądanie
Od 2007 roku obowiązuje prawo nakazujące szkole opracowanie metody szybkiego powiadamiania rodziców ucznia o jego wynikach w nauce, w dodatku na każde ich żądanie. Szkoła musi więc posiadać bardzo sprawny system komunikacji.
- Właśnie tutaj multiDziennik jest doskonałym rozwiązaniem - uważa Bartosz Mnich. - W każdej chwili rodzic może się skontaktować zarówno z nauczycielem, jak i dyrektorem placówki i natychmiast uzyskać potrzebne informacje dotyczące dziecka. Ma również możliwość sprawdzenia jego ocen i frekwencji mailem lub SMS-em. Konsultacje osobiste można więc ograniczyć wyłącznie do spraw najważniejszych. Pozostałe załatwia się przy klawiaturze komputera.
Dziennik elektroniczny będzie jeszcze bardziej pomocny, gdy wkrótce nadejdzie zapowiadany wyż demograficzny. Wówczas naukę w szkole rozpocznie więcej dzieci niż obecnie. Oznacza to więcej konsultacji, wywiadówek i spotkań z rodzicami. Wiąże się to nie tylko z problemami lokalowymi, ale przede wszystkim z kłopotami związanymi ze sprawną komunikacją. Wówczas pomoc takich narzędzi, jak multiDziennik będzie nieoceniona.

ramka
Czy wiesz, że….
Korzystanie z dziennika elektronicznego nie wymaga wcale zaawansowanego i supernowoczesnego sprzętu komputerowego. Wystarczą kilkuletnie komputery lub najtańsze netbooki. Często sami rodzice chętnie dokładają się do takich inwestycji. W dodatku obecnie każda szkoła ma dostęp do Internetu., a objęcie budynku zasięgiem sieci bezprzewodowych jest już jedynie niewielkim kosztem.

 

 

źródło: otopr.pl
 

CODZIENNE ZMAGANIA

ZDROWIE DZIECKA

PORADY MEDYCZNE

ROZWÓJ DZIECKA

RODZICE

WYCHOWANIE

PIELĘGNACJA DZIECKA

ZAKUPY DLA DZIECKA

CIEKAWOSTKI

BĘDE MAMĄ

ZDROWE ODŻYWIANIE

CO JEST GRANE

CZAS SPĘDZONY Z DZIECKIEM

EDUKACJANie przeocz żadnej
ważnej wiadomości!
Zapisz się już dziś!

Partner